Не можете да направите нова поръчка от Вашата държава. United States

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re, който е собственост и се администрира от Бодигард ЕООД, отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта. В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

Общи условия
Електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re е собственост и се администрира от Бодигард ЕООД - търговско дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ИН 115157065 и контакт за обратна връзка: eshop@lacto.re.
Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от Бодигард ЕООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда отнас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник. Бодигард ЕООД не носи отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Отговорност
Умоляваме Ви да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на Бодигард ЕООД. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.
ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ !
В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава. Бодигард ЕООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. Бодигард ЕООД не изключва възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, поради технически или човешки фактори, поради което и не носи отговорност в тази връзка. Бодигард ЕООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

Авторски права
Изложеният материал в електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re, който е собственост и се администрира от Бодигард ЕООД, не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на Бодигард ЕООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични некомерсиални цели. Бодигард ЕООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

Защита на личните данни
В базата данни на електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re, който е собственост и се администрира от Бодигард ЕООД, Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме Вашите лични данни, за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Наше задължение е да не предоставяме Вашите данни на трети лица, освен в случаите, когато законът ни задължава.

В електронния магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re, екипът Бодигард ЕООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Търговска марка и авторски права
Съдържанието на електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re, който е собственост и се администрира от Бодигард ЕООД, е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Регистрация
Електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re, който е собственост и се администрира от Бодигард ЕООД, дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него. Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие с отметка при извършване на покупка
С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване на електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re и ги приема изцяло.

Поверителност на личните данни
Личните данни, получени от Бодигард ЕООД в хода на регистрацията в електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на eshop@lacto.re.

 Бодигард ЕООД събира следната информация за потребителите:
 Лична информация за потребителите
 Име
 Точен адрес за доставка
 Телефон за контакт
 Електронна поща
 
Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни Бодигард ЕООД.
При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/или услугите, предлагани от електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re
 
Сигурност на личните данни
Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми условия за ползване на електронен магазин за български пробиотици за здраве, красота и дълголетие Lacto.re, респ. Бодигард ЕООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.
Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Бодигард ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

Информация за "бисквитките" за потребителите:
Използваме "бисквитки", за да подобрим използването на сайта от нашите посетители. Бисквитките са малки файлове, съставени от низ от букви и цифри, поставени на Вашето устройство от сървърите на уеб страницата. Те позволяват на собственика на уебсайта да ви различи от други потребители на уебсайта.
Бисквитките не могат да се изпълняват като код или да се използват като преносител на вируси и не могат да ни позволят да получим достъп до Вашия харддиск. Ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки.
Информацията, генерирана чрез бисквитки на сайта, може да бъде използвана за различни цели, включително:
Абсолютно необходими:
Тези бисквитки са необходими, за да се движите из сайта и да използвате неговите функционалности, като например да посещавате защитени зони на уебсайта или да добавяте продукти в пазарска количка.
За подобряване на производителността:
Тези бисквитки събират информация за това как потребителите използват уебсайта, например кои страници потребителите посещават най-често и дали те получават съобщения за грешка. Тези бисквитки се използват, за да подобрят работата на сайта в негови бъдещи версии.
За подобряване на функционалността:
Тези бисквитки позволяват на уебсайта да запомни изборите, които правите като например име на потребител, език или регион, в който сте и предоставят подобрено персонализирано посещение на уебсайта.
За таргетиране или реклама:
Тези бисквитки се използват, за да Ви покажат най-подходящото съдържание за Вас и Вашите интереси.


Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.